Pracowniczy pakiet medyczny i assistance – DOZAMEL

Metryka praktyki

Firma: DOZAMEL,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Pracownicy spółki DOZAMEL byli do tej pory objęci dobrowolnym ubezpieczeniem grupowym na życie. Pracodawca pokrywał połowę kwoty stawki ubezpieczenia, resztę płacił pracownik. W odpowiedzi na potrzeby pracowników postanowiono zoptymalizować pakiet ubezpieczeń w ramach dotychczasowej kwoty i zasad finansowania. Średnia wieku pracowników w firmie jest dość wysoka, a fluktuacja kadr niska, stąd ułatwienie dostępu do lekarzy specjalistów i bezpłatnych badań uznano za ważne świadczenie dla pracowników.

Dotychczas obowiązujące ubezpieczenie grupowe zostało zastąpione pakietem ubezpieczeniowym obejmującym grupowe ubezpieczenie na życie, grupowe ubezpieczenie medyczne  i  pakiet assistance. Podstawowy zakres świadczeń pakietu medycznego obejmuje m.in. możliwość rejestracji do wielu specjalistów bez skierowania, gwarancję rejestracji do internisty i specjalisty w przeciągu kilku dni, dostęp do ponad trzystu badań i zabiegów diagnostycznych, możliwość skorzystania z częściowej refundacji świadczeń medycznych spoza wytypowanych placówek medycznych, dostęp do pakietu zabiegów rehabilitacyjnych oraz możliwość objęcia ubezpieczeniem partnera lub całej rodziny za dodatkową składką. Zaś pakiet assistance uprawnia ubezpieczonego do opieki domowej, transportu medycznego oraz wizyt lekarskich w domu. Dodatkowo pracownicy uzyskali możliwość ubezpieczenia swojego partnera i dzieci w programie partnerskim i rodzinnym.

W wyniku rozbudowania pakietu ubezpieczeń o pakiet medyczny, wzrosła ilość osób korzystających z oferty ubezpieczeń grupowych o 9 osób. Obecnie korzysta z niego 197 osób, co stanowi blisko 94% wszystkich zatrudnionych w spółce.

W czerwcu 2016 została przeprowadzona ankieta  satysfakcji wśród pracowników, mająca na celu poznanie ich opinii i uwag odnośnie rozszerzenia pracowniczego pakietu ubezpieczeniowego o pakiet medyczny i assistance, a w szczególności oferowanych specjalności lekarskich i badań specjalistycznych, czasu oczekiwania na wizytę u specjalisty oraz sprawności systemu refundacji świadczeń zdrowotnych. Ankietę wypełniło 90 osób (46% ubezpieczonych), spośród których 69% zadeklarowało skorzystanie przynajmniej raz z pakietu medycznego.

Rozbudowanie oferty grupowego ubezpieczenia pracowników o pakiet medyczny ma duże znaczenie zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracowników. Jest przede wszystkim działaniem wychodzącym naprzeciw oczekiwaniom pracowników, wypracowanym przez powołany zespół pracowniczy z udziałem przedstawicieli związków zawodowych i rady pracowników. Ma na celu poprawę dostępu pracowników i ich rodzin do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, a co za tym idzie zachęcenia do aktywności w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób.