Pracownicze e-gratisy – Rignier Axel Springer

Metryka praktyki

Firma: Rignier Axel Springer Polska,
Branża: Media,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoprodukty
Dokument źródłowy: Raport 2010

Ringier Axel Springer Polska zapewniał swoim pracownikom i kontrahentom zewnętrznym, np. klientom reklamowym, dostęp do wszystkich drukowanych tytułów z portfolio wydawnictwa. Dodatki były dla nich bezpłatne. Darmowe egzemplarze były jednak znacznym obciążeniem finansowym dla wydawnictwa, jednocześnie znaczna ich ilość szybko zamieniała się w zbędną makulaturę: pracownicy marnowali tony papierowych gazet i magazynów, za które płaciła firma, a które szybko stawały się obciążającym odpadem.

Wydawnictwo postanowiło zmienić podejście do kwestii udostępniania bezpłatnych egzemplarzy i podjęło decyzję o wprowadzeniu systemu, który znacząco zmieni nieefektywną i nieekologiczną sytuację w firmie. W tym celu przeprowadzono wśród odbiorców analizę zapotrzebowania na prasę oraz możliwości zastąpienia jej e-wydaniami. Na tej podstawie dobrano partnerów zewnętrznych do opracowań technicznych i wdrożenia systemów e-gratisów. Obecnie pracownicy nie dostają już drukowanych egzemplarzy magazynów, ale mogą bezpłatnie skorzystać z wydań online wszystkich tytułów z portfolio wydawcy.

Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu zredukowano ilość papierowych gratisów i koszty ich produkcji o ponad 100 tysięcy sztuk miesięcznie. Spadły wydatki związane z dostarczaniem gratisów do pracowników, koszty zbiórki makulatury w siedzibie firmy oraz archiwizacji publikacji prasowych, a ponadto nastąpił wzrost ilości pobranych e-gratisów.

Wprowadzenie projektu umożliwiło digitalizację wydań oraz sprzedaż wszystkich tytułów wydawnictwa w formie e-wydań. Dzięki temu firma nadąża za zmieniającymi się preferencjami konsumenckimi czytelników, z których coraz liczniejsza grupa wybiera ten sposób zdobywania informacji.