Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa EmiTel

Metryka praktyki

Firma: Emitel,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wsparcie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem

W EmiTelu działa również pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa (PKZP), której celem jest udzielanie pomocy materialnej. Członkiem PKZP może być każdy pracownik EmiTela oraz emeryci i renciści, którzy odeszli na te świadczenia bezpośrednio po zakończeniu pracy w firmie.