Pracownicy na rzecz społeczności – Cadbury Wedel

Metryka praktyki

Firma: Cadbury Wedel,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005

SYTUACJA / PROBLEM

Cadbury Wedel postawiło sobie cel budowania pozytywnych relacji pracowniczych i kształtowania wśród pracowników postaw odpowiedzialności, empatii i otwartości poprzez zachęcanie pracowników do podejmowania społecznie odpowiedzialnych działań służących społecznościom, w których żyją.

OPIS PROJEKTU / ROZWIĄZANIE

Program ma na celu wspieranie pracowników gotowych zrealizować pomysły wspierające społeczności lokalne. W ramach projektu pracownicy mają możliwość otrzymania od firmy funduszy na realizację autorskiego projektu społecznego.

Realizacja programu wynika bezpośrednio ze strategii i zakłada realizację celów biznesowych firmy. Dlatego jest umiejscowiony w dziale HR jako ten program, który ma rozwijać i motywować pracowników i umożliwić im realizację własnych pomysłów w firmie.Program funkcjonuje od roku.

Do tej pory pracownicy otrzymali dofinansowanie na realizację m.in. budowy strony internetowej stowarzyszenia DDA – Dorosłych Dzieci Alkoholików, projektu Lato 2005, czyli wyjazdu wakacyjnego dla dzieci ze świetlicy Moje Słoneczko we Wrocławiu, English Summer Camp – wyjazdu dla dzieci z domów dziecka na kolonie językowe (współrealizowany przez pracownika CW); pomocy w organizacji wyjazdu kolonijno- edukacyjnego i zakupu materiałów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niedosłyszącej Usłyszeć świat.

W Cadbury Wedel działa również Giełda Magicznych Godzin – czyli szereg aktywności, które pracownicy mogą podjąć, aby pomóc dzieciom z lokalnych stowarzyszeń, otrzymując przy tym wsparcie ze strony firmy w postaci produktów, transportu, pomocy organizacyjnej itp.

Przykłady dotychczasowych działań w ramach magicznych godzin to: przygotowanie paczek świątecznych dla rodzin najbardziej potrzebujących z otoczenia pracowników, wyremontowanie świetlicy stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci w Warszawie, polsko – angielski projekt dla dzieci współorganizowany z wolontariuszami z Cadbury Trebor Basett z Wielkiej Brytanii, organizacja wycieczki autokarowej do Polanicy Zdrój i Duszników Zdrój dla dzieci ze stowarzyszenia Moje Słoneczko we Wrocławiu i in.

W pierwszym roku działania postawiono cel 2% aktywnego zaangażowania pracowników. Ostateczny wynik po roku to 3%. W działania włączają się pracownicy wszystkich działów. Nie bez znaczenia jest zaangażowanie członków zarządu, którzy też pracują społecznie.

KORZYŚCI:

– Projekty społeczne przynoszą pracownikom satysfakcję, dają poczucie identyfikacji z celami firmy, oraz umożliwiają bliższe poznanie swoich kolegów i koleżanek, co wpływa na pozytywne relacje i dobrą współpracę;
– Moderowana aktywność społeczna pracowników ukierunkowana na zdobywanie doświadczenia w pracy z innymi ludźmi i niesienie im pomocy jest źródłem rozwoju pracownika – wzbogaca osobowość o nowe doświadczenia oraz uczy nowych umiejętności.

WYZWANIA:

– Mentalność (postawa) Polaków i stereotypy, które trzeba przełamać;

WARTO ZAPAMIĘTAĆ:

– Otwarta i regularna komunikacja;
– Zaangażowanie zarządu wspiera działania – przykład idzie od góry;
– Wpisanie w strategię bo tylko wtedy przynosi rezultaty.