Pracownia Umiejętności – Polska Telefonia Cyfrowa

Metryka praktyki

Firma: Polska Telefonia Cyfrowa,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004
Pracownia Umiejętności to program Polskiej Telefonii Cyfrowej, operatora sieci Era i Heyah, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz dziesięciu lokalnych organizacji pozarządowych. Za pośrednictwem tych organizacji realizowane są konkursy grantowe dla grup młodzieżowych i instytucji pracujących z młodzieżą. Młodzi ludzie w odpowiedzi na ogłaszane konkursy planują własne projekty, wypełniają formularze wniosków, a po ich zaakceptowaniu przez komisję programu rozpoczynają realizację własnych przedsięwzięć.W 2004 roku program był realizowany w 10 społecznościach na obszarze zamieszkanym przez ponad 858 000 osób. W projekt zaangażowanych było 4 000 młodych osób. Młodzież zrealizowała 219 projektów z dziedziny m.in. sportu, muzyki/tańca, wolontariatu, teatru/filmu, malarstwa/rękodzieła, ekologii, rozwoju osobistego/zajęć ogólnorozwojowych, warsztatów dziennikarskich/fotograficznych. Młodzi ludzie zorganizowali m.in. w pustym pomieszczeniu wiejskiej szkoły Gabinet Szeryfa – świetlicę służącą mieszkańcom, pomagali młodszym, niepełnosprawnym i wszystkim potrzebującym (np. poprzez zajęcia integracyjne, warsztaty), organizowali turnieje tańca, spisywali reportaże o swoich miejscowościach, najstarszych mieszkańcach – szukali historii swojego otoczenia, organizowali turnieje sportowe, przeglądy teatralne i wystawy swoich prac – fotografii, malarstwa, rękodzieła. Program Pracownia Umiejętności będzie kontynuowany w 2005, a nowością będzie szkolenia dla liderów grup młodzieżowych.