Pracownia Umiejętności – Polska Telefonia Cyfrowa

Metryka praktyki

Firma: T-Mobile Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2003

8 września 2003 roku w siedzibie Polskiej Telefonii Cyfrowej, operatora sieci Era odbyła się inauguracja programu 'Pracownia Umiejętności’ zainicjowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Pracownie Umiejętności uczą młodych ludzi jak napisać dobry projekt, gdzie szukać partnerów do swoich działań, jak pracować w zespole i dlaczego warto być aktywnym. Dzięki Pracowniom młodzież może np. zorganizować kurs dziennikarstwa, tańca, sztuki aktorskiej, informatyki lub sfinansować zakup sprzętu potrzebnego do rozwijania zainteresowań. Pracownie Umiejętności będą działały od września 2003 do czerwca 2004 w 10 miejscach w Polsce. Oprócz prowadzenia spotkań i szkoleń dla młodzieży będą ogłaszały konkursy, w których ok. 200 grup młodzieżowych otrzyma pieniądze na swoje projekty. Młodzież z małych miejscowości będzie mogła poprowadzić samodzielnie projekty z zakresu kultury czy edukacji.Pracownia Umiejętności to nieformalne porozumienie młodzieży i dorosłych mieszkających na tym samym obszarze. Funkcjonowaniem Pracowni Umiejętności zajmuje się organizacja społeczna, która pracuje z grupami młodzieżowymi – zachęca młodzież do wspólnego działania, pomaga w opracowaniu planów i kosztorysów działań oraz przyznaje pieniądze na realizację wymyślonych przez młodzież przedsięwzięć. Organizacja ta pomaga młodzieży, ale nie wyręcza jej. W ten sposób młodzież uczy się planowania, odpowiedzialności, pracy w grupie, operatywności oraz innych umiejętności potrzebnych na współczesnym rynku pracy, a których zwykle nie można nauczyć się w szkole. Główną zasadą, w myśl której działa Pracownia Umiejętności jest dialog młodzi – dorośli. Dorośli słuchają tego, co ma do powiedzenia młodzież, nie krytykują jej pomysłów, ale tworzą młodzieży przestrzeń do realizacji jej marzeń. Każda z 10 Pracowni Umiejętności mobilizuje środowisko lokalne do włączenia się we współfinansowanie programu. Każda z organizacji zobowiązana jest do pozyskania 15 000 zł po to, by móc otrzymać z Polskiej Telefonii Cyfrowej dodatkowe 19 000 zł. Zadaniem organizacji jest zachęcenie młodzieży do wymyślania i opracowywania projektów oraz utrzymywanie kontaktu z grupami młodzieżowymi i pomoc im. Pracownie Umiejętności organizują szereg spotkań z grupami młodzieżowymi, uczą młodzież jak przygotowywać wnioski o dotacje, jak planować działania i kosztorys projektów oraz jak pracować w zespole. Każda z Pracowni ogłasza konkursy wśród młodzieży, opracowuje wzory wniosków, kryteria oceny, powołuje komisje rozstrzygające konkursy, opracowuje umowy dotacji z grupami młodzieżowymi oraz pomaga młodzieży w realizacji zaplanowanych projektów i w przygotowaniu sprawozdań z przeprowadzonych działań.

Do udziału w programie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce zaprosiła organizacje pozarządowe, które działają lokalnie i mają doświadczenie i możliwości prawne do przekazywania pieniędzy grupom młodzieżowym. Organizacje zainteresowane tą ofertą zobowiązane były do złożenia wniosku, w którym miały uzasadnić dlaczego w ich społeczności potrzebny jest program i zaplanować jego realizację. Wyboru dokonała specjalna Komisja, składająca się z przedstawicieli m. in. Powszechnej Akademii Młodzieży, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Polskiej Telefonii Cyfrowej, miesięcznika 'Dlaczego’. W rezultacie budową Pracowni Umiejętności zajmą się: Koalicja dla Młodych przy Białobrzeskim Towarzystwie Kulturalnym, Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, Gołdapski Fundusz Lokalny, Lokalna Fundacja Filantropijna Projekt z Kwidzyna, Stowarzyszenie Centrum Młodzieży Arka z Radomia, Fundacja Sokólski Fundusz Lokalny, Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika, Nidzicki Fundusz Lokalny, Koalicja Młodzi Razem przy Stowarzyszeniu Ekologiczno – Kulturalnym Ziarno z Grzybowa k/Płocka, Szczecineckie Centrum Inicjatyw Społecznych.