Pracownia miast

Metryka praktyki

Firma: Grupa Agora,
Branża: Media,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Zrównoważone miasta
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Obecnie ponad 60% mieszkańców Polski żyje w miastach. „Pracownia miast” to akcja społeczna poświęcona wyzwaniom, przed którymi stoją polskie miasta. Na warsztatach i konferencjach podejmowane są tematy poprawy jakości życia w miastach. „Pracownia miast” to także przestrzeń do dialogu pomiędzy mieszkańcami, samorządowcami, społecznikami, przedstawicielami rządu, świata biznesu i kultury.

Konferencja w Rzeszowie zorganizowana 29.03.2017 r. podsumowała 3. edycję akcji – głównie cykl spotkań zorganizowanych w 2016 r. w 9 miastach. Tematem przewodnim edycji były: innowacje i ekologia. W wydarzeniu wzięli udział eksperci z następujących miast:

  • Nijmegen (Holandia) – nagrodzonego tytułem Zielonej Stolicy Europy 2018. Planista miejski Paul Goedknegt opowiadał m.in. o działaniach proekologicznych w tym mieście;
  • Tel Awiw (Izrael), kojarzonego z innowacjami i przedsiębiorczością – o rozwiązaniach i pozycjonowaniu miasta jako globalnej marki mówił Gilad Uziely z Urzędu Miasta;
  • Amsterdam (Holandia), z którego Marc de Wit z Circle Economy opowiadał o dobrych praktykach gospodarki obiegowej z miast holenderskich;
  • Wiedeń (Austria), z którego zaprezentowano wideomateriały dotyczące rozwiązań smart city;
  • a także Bruksela (Belgia) i Glasgow (Wielka Brytania)

Formuła wydarzenia sprzyjała dyskusji i networkingowi pomiędzy polskimi a zagranicznymi gośćmi.

4. edycja „Pracowni miast” została zainaugurowana w dniach 26-27.04.2017 r. podczas konferencji w Sandomierzu pod hasłem „Miasto w roli głównej”. Głównymi tematami spotkania były: promocja miast poprzez film i media społecznościowe oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii. Dodatkowo odbyły się warsztaty dla włodarzy miast, dzięki którym mogli oni w praktyczny sposób i w mniejszych grupach zdobyć wiedzę na temat nowoczesnych metod promocji i wykorzystania filmu oraz produkcji filmowych do promocji miasta.

W ostatnich 4 latach odbyło się ponad 30 spotkań w 18 miastach w różnych regionach Polski. W 2016 r. zorganizowano spotkania w 9 miastach: Wrocławiu, Sandomierzu, Starachowicach, Tarnowie, Lublinie, Skarżysku-Kamiennej, Poznaniu, Krakowie i Rzeszowie. W 2017 – w 4 miastach: Sandomierzu, Rzeszowie, Kutnie i Skarżysku-Kamiennej. W konferencjach wzięło udział łącznie ok. 5 tys. osób. Zorganizowano ponad 50 warsztatów dla włodarzy miast i wybranych specjalistów.

Akcja społeczna „Pracownia miast” została nagrodzona w prestiżowym konkursie INMA Global Media Awards 2016 – zajęła II miejsce w kategorii Najlepsze działania PR i na rzecz społeczności (Best Public Relations or Community Service Campaign).

Więcej informacji: