Pracodawca Przyjazny Rodzinie – PKN ORLEN

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Firma przyjazna rodzinie
Dokument źródłowy: Raport 2013

PKN ORLEN w ramach praktyki pracodawca przyjazny rodzinie wdraża nowoczesne rozwiązania zmierzające do zachowania równowagi pomiędzy aktywnością zawodową a życiem rodzinnym. Są to: a) uprawnienia związane z czasem pracy; b) świadczenia socjalne realizowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz możliwość ubiegania się o wsparcie ze środków Fundacji ORLEN – Dar Serca w przypadku choroby dziecka lub trudnej sytuacji rodzinnej; c) opieka medyczna – pracownicom będącym w ciąży oraz pracownikom wychowującym dzieci pracodawca zapewnia szeroki zakres świadczeń medycznych; d) pozostałe świadczenia – dotyczą głównie zapewnienia miejsca do karmienia dzieci oraz utrzymania kontaktu z pracownicą/pracownikiem w okresie urlopów macierzyńskich/ojcowskich.