Pracodawca przyjazny rodzinie

Metryka praktyki

Firma: ANWIL,
Branża: Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Firma przyjazna rodzinie
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Program Pracodawca Przyjazny Rodzinie obejmuje wiele działań skierowanych do pracowników zatrudnionych w spółce ANWIL oraz ich rodzin. Celem programu jest wdrażanie rozwiązań zapewniających zachowanie równowagi pomiędzy aktywnością zawodową a życiem rodzinnym. W ramach programu firma oferuje dodatkowe świadczenia poza uprawnieniami związanymi z rodzicielstwem, wynikającymi z Kodeksu pracy i Regulaminu pracy, np. dodatkowe 2 dni opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym do 24. roku życia, dzieckiem do lat 3 oraz opieki nad rodzicami i teściami, pokoje dla matek karmiących, upominek z okazji narodzin dziecka, wsparcie psychologa, organizuje rodzinne konkursy oraz zajęcia sportowe. Z dodatkowych świadczeń korzysta 100% uprawnionych pracowników.