Pracodawca Przyjazny Rodzinie – 2 dni wolne od pracy w danym roku kalendarzowym w związku z pełnieniem ról opiekuńczych

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Polityki i procedury
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Zgodnie z Kodeksem etyki GK ORLEN oraz w celu określenia zasad działań realizowanych na rzecz obecnych i byłych pracowników wdrożono wewnętrzną regulację, która określa rozwiązania w zakresie programu Pracodawca Przyjazny Rodzinie. W ramach programu Polski Koncern Naftowy ORLEN dedykuje pracownikom i pracowniczkom dodatkowe rozwiązanie – prawo do nadprogramowych 2 dni wolnych od pracy w danym roku kalendarzowym w związku z pełnieniem ról opiekuńczych z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Firma podejmuje działania mające na celu wspieranie rodziny poprzez budowanie organizacji wspierającej pracowników w wypełnianiu ról opiekuńczych.