Prace pod Napięciem – ENEA Operator Sp. z o.o.

Metryka praktyki

Firma: ENEA Operator,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2011

ENEA Operator zdecydowała się na wprowadzenie programu szkoleń w celach prewencyjnych. Jest to  element usprawnień i innowacji wprowadzanych w firmie. ENEA Operator podczas wdrażania i upowszechniania prac pod napięciem (PPN), czyli nowoczesnego sposobu eksploatowania sieci i urządzeń elektroenergetycznych, przeprowadził szereg specjalistycznych szkoleń. Wzięło w nich udział 660 uczestników: elektromonterów, instruktorów PPN, przedstawicieli kadry technicznej oraz pracowników dozoru. Jednym z założeń programu jest posiadanie przez Oddziały Dystrybucji tylu instruktorów, aby mogli oni wyszkolić wszystkich niezbędnych pracowników do prac pod napięciem, bez szkody dla swoich podstawowych obowiązków.

Program ma charakter długoterminowy i jest początkiem wdrażania i upowszechniania technik bezwyłączeniowych w Spółce. W celu oceny wykonanych prac, wprowadzono Zasady prowadzenia ewidencji wykonanych prac pod napięciem w technologii PPN oraz obliczania dostarczanej energii elektrycznej do odbiorców w trakcie wykonywania PPN.  Zasady te pozwalają ujednolicić ewidencję prowadzonych prac oraz wprowadzają ich standaryzację.