Praca w Miejscu Pamięci

Metryka praktyki

Firma: Volkswagen Motor Polska,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dorosłych
Dokument źródłowy: Raport 2014

Volkswagen Motor Polska konsekwentnie od 12 lat wspiera edukację historyczną prowadzoną na terenie byłego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Projekt Praca w Miejscu Pamięci adresowany jest do grup składających się z uczniów, pracowników i kadry kierowniczej firmy i polega na wspólnej pracy przy porządkowaniu poobozowych zabudowań oraz renowacji obuwia byłych więźniów obozu. Celem projektu jest zachowanie pamięci o wydarzeniach, które miały miejsce w przeszłości, oraz wspólna refleksja nad przyszłością.