Pozytywnie zaangażowani

Metryka praktyki

Firma: Holding 1,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Holding 1 realizuje program wolontariatu pracowniczego Pozytywnie zaangażowani od 2017 r. Celem programu jest wspieranie zaangażowania pracowników w działania społeczne. W ramach przedsięwzięcia każdy pracownik może ubiegać się o wsparcie finansowe do 5 tys. zł. Ważne, aby starający się o środki był bezpośrednio zaangażowany w zaproponowaną przez siebie inicjatywę. W 2021 r. zrealizowanych zostało dziewięć akcji. Ich zakres był różnorodny: wsparcie szkół wiejskich, segregacja śmieci w małej miejscowości, a także organizacja konkursu fotograficznego upamiętniającego historię jednego z miast. Efektywność programu mierzona jest poprzez monitorowanie alokacji przeznaczonej na program. W roku 2021 rozdysponowano wszystkie środki. Ważnym wskaźnikiem jest także liczba nowych pracowników zgłaszających inicjatywę. W roku 2021 było to 40% wszystkich uczestników programu. Badany jest też zasięg programu, czyli liczba osób, które skorzystają dzięki realizacji pomysłów. W 2021 to ponad tysiąc osób, w tym: uczniowie, seniorzy, osoby z niepełnosprawnością, młodzi ludzie wkraczający na rynek pracy, mali pacjenci oddziałów onkologicznych, harcerze, dzieci w rodzinnym domu dziecka. Dla firmy program Pozytywnie Zaangażowani to wizytówka działań społecznych. To także wyjście naprzeciw potrzebom pracowników, którzy w swoim otoczeniu dostrzegają różne bariery, grupy wymagające wsparcia, problemy czekające na rozwiązanie. Dzięki ich zaangażowaniu, polepsza się życie wielu ludzi, w tym grup znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W roku 2021 pozytywnie zaangażowani pracownicy Holding 1 zadbali o rozwój zainteresowania przedmiotami ścisłymi w wiejskiej szkole, o wyposażenie świetlicy dziecięcego oddziału onkologicznego w inspirujące zabawki i gry edukacyjne, o rozwój talentów artystycznych wśród bielskiej młodzieży, o ruch i zdrowie fizyczne uczniów wracających po lockdownie do szkół. W domu harcerskim powstała mała szwalnia, gdzie dziewczęta i chłopcy uczą się szyć i przygotowują dla swoich zastępów niezbędne materiały. To tylko niektóre z fantastycznych efektów działań.