Pozytywna Edukacja Ekologiczna – Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Metryka praktyki

Firma: Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacjia,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2011

W ramach  Projektu pt. „Gospodarka ściekowa na terenie gmin Jastrzębie-Zdrój, Mszana i Godów”, który min. objął unowocześnienie OŚ Ruptawa, utworzone zostało Centrum Edukacji Ekologicznej (CEE). Celem centrum jest kreowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży naszego regionu. Dzięki środkom unijnym JZWIK S.A. mógł zrealizować marzenia nie tylko o sali edukacyjnej do zajęć teoretycznych, powstała również interaktywna sala dydaktyczna i mini laboratorium. Obecność interaktywnych makiet sprawiła, że CEE jest przedsięwzięciem unikalnym w skali regionu i kraju. Kolejnym etapem było opracowanie kilku programów edukacyjnych, każdy dostosowany do innej grupy wiekowej od przedszkolaków do licealistów. JZWIK S.A. na własny koszt stworzył dwie dioramy związane ze środowiskiem wodnym, wydał komiks edukacyjny pt.” Historia z przyrody o obiegu wody”, wyposażył mini laboratorium.. Od wielu lat współpracujemy z lokalnym Kołem Pszczelarzy, na mniejszej OŚ udostępniamy tereny na pasieki. Od 2011 r. prowadzimy wspólne prelekcje pn. „Pszczoła miodna elementem zdrowego ekosystemu Jastrzębia-Zdroju”. Nasz projekt wyróżnia pozytywna edukacja ekologiczna najmłodszych, którzy w sposób naturalny przekazują zdobytą wiedzę dorosłym. Jest to najłatwiejszy i najtańszy sposób aby dotrzeć do reszty społeczeństwa.