Poziom wyżej bez barier

Metryka praktyki

Firma: EY Polska,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

EY Polska realizuje program „Poziom wyżej bez barier” służący budowaniu kultury różnorodności tworząc warunki pracy dla osób z wyzwaniami zdrowotnymi oraz zachęca kandydatów z niepełnosprawnością do aplikowania do EY. którego celem jest budowanie kultury różnorodności poprzez stworzenie jak najlepszych warunków pracy dla osób z różnymi wyzwaniami zdrowotnymi oraz zachęcenie kandydatów z niepełnosprawnością do aplikowania do EY. Program „Poziom wyżej bez barier” prowadzi multidyscyplinarny zespół składający się z konsultantów zespołu People Advisory Services oraz przedstawicieli Talent Team. Do jego zadań należy m.in. pomoc w przejściu przez całą procedurę uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności czy udzielenie kompleksowego wsparcia w dostosowaniu warunków pracy do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnością. EY angażuje się również w działania promujące zatrudnienie i aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością poprzez współpracę z uczelniami czy organizację spotkań poruszających tę tematykę. Od momentu uruchomienia programu „Poziom wyżej bez barier” liczba osób z niepełnosprawnością pracujących w EY zwiększyła się trzykrotnie. Wskaźnikiem efektywności programu jest także zainteresowanie organizowanymi przez nas wydarzeniami. EY angażuje się w działania promujące zatrudnienie i aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością. Współpracuje z uczelniami wyższymi, organizuje spotkania informacyjne dotyczące rynku pracy kierowane do studentów dotkniętych niepełnosprawnością. EY dba o bezpośredni dialog pomiędzy różnymi stronami, bo wierzy, że takie podejście jest niezbędne do tego, aby rynek pracy był bardziej otwarty na różnorodność, a osoby z niepełnosprawnościami wierzyły w swoje możliwości osiągnięcia sukcesu zawodowego.