Powrót do szkoły

Metryka praktyki

Firma: Hewlett Packard Enterprise Global Business Center,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Firma przyjazna rodzinie
Dokument źródłowy: Raport 2014

Powrót do szkoły to jednorazowe dofinansowanie dla rodziców dzieci w wieku szkolnym. Każdy pracownik HP Global Business Center zatrudniony na umowę o pracę może otrzymać pomoc finansową z funduszu socjalnego i przeznaczyć ją na zakup materiałów i podręczników szkolnych. Wysokość pomocy uzależniona jest od sytuacji materialnej, życiowej i socjalnej konkretnego pracownika. Z programu skorzystało ponad 150 osób. Program Powrót do szkoły wpisuje się w długoletni program strategiczny firmy: Happy Parenting.