Powołanie zakładowej służby ratowniczej

Metryka praktyki

Firma: CEMEX Polska,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2015

Pomysł powołania zakładowej służby ratowniczej zrodził się w CEMEX Polska, we współpracy z Państwową Strażą Pożarna w Chełmie. Do Zakładowej Grupy Ratowniczej, na podstawie wyników testów, ćwiczeń i rozmów, wybrano najlepszych ochotników. Wspólnie z firmą zewnętrzną przygotowany został cykl szkoleń na kolejne trzy lata. Program zawiera m.in. kurs pierwszej pomocy, ratownictwo w zakładzie pracy, organizację ratownictwa w zdarzeniach mnogich, masowych i awariach przemysłowych oraz podstawy ratownictwa wysokościowego. Szkolenia kończy egzamin uprawniający pracowników do wykonywania obowiązków w ramach grupy. Na każdej zmianie jest obecny dowódca grupy ratowniczej oraz dwóch ratowników, którzy mają dostęp do profesjonalnego sprzętu. Pracuje też dodatkowa grupa ratownicza dyspozycyjna 24 h/dobę.