Powołanie Wspólnie – Fundacja LafargeHolcim

Metryka praktyki

Firma: LafargeHolcim,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Wspólnie-Fundacja LafargeHolcim została powołana w kwietniu 2016 roku. Powstała z potrzeby dzielenia się i prowadzenia szeroko zakrojonych działań prospołecznych. Fundacja zajmuje się edukacją w zakresie architektury, kształtowania krajobrazu i estetyki miejsc, aktywizuje lokalne społeczności aby wspólnie tworzyć miejsca przyjazne mieszkańcom.

W nazwie „WSPÓLNIE – Fundacja LafargeHolcim”, została wyrażona misja fundacji: Pojedynczo nie mamy takiej mocy sprawczej, jak działając razem, czyli w porozumieniu ze społecznościami lokalnymi, samorządami, instytucjami kulturalnymi, szkołami, uczelniami i innymi organizacjami, a także z wolontariuszami.

Więcej informacji