Powołanie Pełnomocnika ds. Etyki oraz wprowadzenie Systemu Zarządzania Programem Etycznym PGNiG SA – PGNiG

Metryka praktyki

Firma: PGNiG,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2011

Wprowadzenie Systemu Zarządzania Programem Etycznym było dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa niezbędnym krokiem na drodze do budowania zrównoważonej i konkurencyjnej firmy, gwarantującej zarówno sukces rynkowy, jak i rozwój osobisty i satysfakcję. Program ma swoje źródło w „Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu.”  Powołanie Pełnomocnika ds. Etyki oraz wprowadzenie Systemu Zarządzania Programem Etycznym w PGNiG SA były zaplanowanymi działaniami strategicznymi.

Przeprowadzono konsultacje wewnętrzne w zakresie niezbędnych zmian we wstępnym tekście Kodeksu etyki z przedstawicielami kadry menedżerskiej PGNiG, Biurem Kontroli i Audytu Wewnętrznego oraz Zespołem Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego, a także zewnętrzne – z przedstawicielami środowiska naukowego, organizacji pozarządowych, administracji publicznej. Uruchomiono „linię etyki” – linię telefoniczną dostępną dla wszystkich pracowników przez całą dobę siedem dni w tygodniu, umożliwiającą zgłaszanie pytań i wątpliwości w zakresie zasad etyki przez wszystkich pracowników PGNiG oraz ogólnie dostępną skrzynkę e-mailową. W efekcie prac przyjęto ostatecznie Kodeks etyki, System Zarządzania Programem Etycznym, powołano w strukturze Centrali PGNiG Pełnomocnika ds. Etyki oraz Komitet ds. Etyki składający się z dyrektorów kluczowych obszarów dla tego zagadnienia (Kadry, Pełnomocnik ds. Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu itp.). Kodeks oraz System Zarządzania Programem Etycznym zostały przekazane spółkom Grupy Kapitałowej PGNiG.