Potrzeby ukraińskich pacjentów

Metryka praktyki

Firma: Merck Business Solutions Europe,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Pomoc dla Ukrainy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Merck zareagował na potrzeby ukraińskich pacjentów. Jednym z wyzwań, z jakimi mierzą się przebywający w Polsce pacjenci z Ukrainy, jest dostęp do aktualnych informacji po ukraińsku o lekach wydawanych na receptę. Firma zdecydowała się dołączyć do inicjatywy EFPIA, która we współpracy z firmą GS1 wprowadziła specjalną bezpłatną aplikację umożliwiającą szybki i bezpośredni dostęp do ulotek dla pacjentów. Po zeskanowaniu dostępnego na opakowaniu leku kodu DataMatrix pacjent otrzymuje dostęp do informacji po ukraińsku. Firma opracowała ulotki dostarczanych produktów leczniczych w języku ukraińskim i zintegrowała je z aplikacją. Na bieżąco aktualizuje zawarte w nich informacje zgodnie z wprowadzanymi zmianami rejestracyjnymi.