Potrzebna pomoc – program grantowy

Metryka praktyki

Firma: Energopomiar,
Branża:
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 5 - Równość płci
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

„Potrzebna pomoc” to konkurs wolontariatu pracowniczego, polegający na wsparciu finansowym projektów podejmowanych przez pracowników Energopomiar we współpracy z podmiotami zewnętrznymi, ukierunkowanych na rozwój społeczności lokalnej w obszarach: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Zdrowie i profilaktyka zdrowotna. Ochrona środowiska, działania proekologiczne. Edukacja i nauka. Kultura i sztuka. Sport dzieci i młodzieży. Budżet programu wynosił 20 tys. zł. Na realizację projektów firma udzielała dodatkowego dnia wolnego – do wykorzystania w całości lub godzinowo. Do konkursu zostały zgłoszone 4 projekty pracowników, realizowane w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic „Gliwickie Metamorfozy”, Fundacją im. św. Cyryla i Metodego prowadzącą Tato.Net oraz Fundacją Gruszętnik. W 4 projektach uczestniczyło 6 wolontariuszy z Energopomiaru. Projekty: Warsztaty dla ojców „Bliżej – pełna łączność”; Aleja Dyrektorów na Cmentarzu Hutniczym w Gliwicach; 200-lecie urodzin gliwiczanina Wilhelma Blandowskiego – podróżnika, odkrywcy i fotografika; Budowa gołębnika dla podopiecznych Fundacji Gruszętnik oraz schroniska dla zwierząt w Gliwicach (zakończenie tego projektu w 2023 r.).