Potęga poMocy

Metryka praktyki

Firma: Grupa ENEA,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Potęga poMocy to program grantowy, w ramach którego pracownicy Grupy Enea wspierają potrzebujących bądź realizują inicjatywy ważne dla nich lub lokalnej społeczności. Fundacja Enea w ramach programu wspiera zgłoszone projekty grantami od 3 tys. do 4 tys. zł. Środki te mogą zostać przekazane placówkom non profit (fundacjom, stowarzyszeniom, szkołom czy przedszkolom itd.), z którymi pracownik chciałby zrealizować projekt. Inicjatywa jest przykładem działań oddolnych wolontariatu pracowniczego. W 5 letniej historii tego programu grantowego ponad 2,5 tysiąca pracowników Grupy Enea we współpracy z organizacjami pozarządowymi zrealizowało ponad 50 autorskich projektów proekologicznych, prozdrowotnych, edukacyjnych wspierających społeczności lokalne. Wśród nich były m.in.: turniej koszykówki dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich, warsztaty dla seniorów i młodzieży, rewitalizacje i budowanie ogrodów sensorycznych. Celem projektu jest wspieranie organizacji pozarządowych i innych instytucji prowadzących działalność społecznie użyteczną na rzecz mieszkańców z obszaru Grupy Enea oraz propagowanie wśród pracowników aktywności prospołecznej i wolontariatu pracowniczego. Poprzez udział w projekcie, organizacje pozyskują środki na realizację swoich celów statutów. Efektem prowadzonych działań są również długofalowe współprace między organizacjami, pracownikami a Grupą Enea. Realizowane akcje wpływają również pozytywnie na lokalne społeczności, bo to właśnie dla nich są realizowane. Projekt spełnia zatem założone przez firmę cele zrównoważonego rozwoju, jednocześnie wspierając organizacje i instytucje jak również rozwój pracowników.