Postaw na Słońce – Bank Ochrony Środowiska

Metryka praktyki

Firma: Bank Ochrony Środowiska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Kampania społeczna
Dokument źródłowy: Raport 2014

Bank Ochrony Środowiska rozpoczął kampanię edukacyjną Postaw na Słońce, aby podnieść poziom wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii. W ramach kampanii w całej Polsce pojawiło się 300 billboardów z kreacją Andrzeja Pągowskiego wyjaśniającą termin „prosument”. Uruchomiono także stronę internetową, na której znalazło się m.in. 6 specjalnych kalkulatorów, dzięki którym można wyliczyć zużycie energii elektrycznej w domu lub szkole, określić emisję CO2 oraz jego kompensację, a także wybrać panele fotowoltaiczne odpowiednie dla danego budynku. Równolegle z działaniami komunikacyjnymi Fundacja BOŚ uruchomiła ogólnopolski konkurs internetowy dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W ramach konkursu badawczego młodzież z ponad 300 szkół przeprowadziła tzw. analizy energetyczne wybranych budynków, a następnie ćwiczyła wybór odpowiednich mikroinstalacji fotowoltaicznych. W wyniku konkursu filmowego powstały edukacyjne spoty filmowe wyjaśniające pojęcie „prosument”.