Postaw na przyszłość. Postaw na siebie!

Metryka praktyki

Firma: InterKadra,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Spółka InterKadra w okresie od stycznia 2021 do grudnia 2022 r. realizowała projekt Postaw na przyszłość. Postaw na siebie! Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 miał na celu zwiększenie zdolności adaptacyjnych do wymogów dynamicznego rynku pracy poprzez realizację kompleksowego programu typu outplacement.