Postaw na przyszłość postaw na siebie – InterKadra

Metryka praktyki

Firma: InterKadra,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Głównym celem projektu Postaw na przyszłość postaw na siebie jest optymalizacja procesu przekwalifikowania i poszukiwania nowego miejsca pracy u 200 osób z woj. małopolskiego, które są zagrożone zwolnieniem, utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy bądź chcą odejść z rolnictwa. Beneficjenci projektu InterKadry uzyskali dostęp do szkoleń, poradnictwa zawodowego i psychologicznego, pośrednictwa pracy, staży czy pozyskania środków finansowych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Więcej infromacji

Więcej informacji