Porządkowanie ogrodu Domu Dziecka – Oracle Polska

Metryka praktyki

Firma: Oracle Polska,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2012

Firma Oracle Polska, wspiera podopiecznych warszawskiego Domu Dziecka nr 9 oraz kadrę domu dziecka w bieżących działaniach. W 2012 roku 13 pracowników-wolontariuszy zaangażowało się w porządkowanie ogrodu oraz boisk sportowych tej placówki po zimie.