Portret Pomorzan – Ergo Hestia

Metryka praktyki

Firma: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Dobry sąsiad
Dokument źródłowy: Raport 2012

Projekt Portret Pomorzan – Wyzwania Rozwojowe to cykliczne badanie opinii mieszkańców Pomorza realizowane wspólnie przez Grupę Ergo Hestia we współpracy z „Dziennikiem Bałtyckim”, prowadzone od roku 2008. Badanie wskazuje na wyzwania stojące przed regionem i prezentuje rekomendacje rozwojowe. Nowością w 2012 roku była debata ekspercka, podczas której zaproszeni goście – przedsiębiorcy, przedstawiciele szkolnictwa wyższego, władz parlamentarnych i samorządowych – podjęli się zdiagnozowania nastrojów wśród mieszkańców regionu, przedsiębiorców oraz sformułowania oceny, jak w tym kontekście może się rysować przyszłość regionu i czy są instrumenty do jej efektywnego kształtowania. Ergo Hestia zaangażowała się w dyskusję nad rozwojem regionu, z którego się wywodzi i z którego rekrutuje najwięcej pracowników. Firmie zależy na rozwoju Pomorza, dlatego zdecydowała się długofalowo finansować badanie opinii oraz wspierać opierającą się na wynikach badania dyskusję ekspertów w mediach. Cykliczność badania pozwala dostrzec pojawiające się tendencje.