Portal www.lng.edu.pl

Metryka praktyki

Firma: Polskie LNG,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dorosłych
Dokument źródłowy: Raport 2015

Spółka Polskie LNG realizuje program edukacyjny, którego celem jest dostarczanie rzetelnych informacji o LNG. Głównym narzędziem programu jest portal www.lng.edu.pl, który stanowi rozbudowaną bazę wiedzy na temat technologii skraplania gazu ziemnego, światowego i europejskiego rynku LNG oraz roli, jaką będzie na nim odgrywał terminal LNG w Świnoujściu. Portal, w którego tworzenie zaangażowani zostali eksperci naukowi oraz pracownicy merytoryczni spółki, pozwolił zagregować dostępną wiedzę w tej dziedzinie, tworząc podstawowe źródło informacji dla wszystkich zainteresowanych nowymi technologiami, bezpieczeństwem energetycznym i społeczną odpowiedzialnością realizowanego projektu.