Portal „Odpowiedzialny Węgiel”

Metryka praktyki

Firma: Lubelski Węgiel „Bogdanka”,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Edukacja konsumentów
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

LW Bogdanka podjęła współpracę ze Studenckim Kołem Naukowym „Zarządzanie” AGH przy tworzeniu Portalu „Odpowiedzialny Węgiel”. To serwis, na którym zamieszczono najważniejsze informacje dotyczące węgla, w tym: poprawnego i szkodliwego procesu spalania, przyjaznych i szkodliwych produktów czy odpowiedzialnego przemysłu. Serwis powstał w celu poruszenia świadomości ludzi w zakresie energetyki i górnictwa. Portal skierowany jest do wszystkich grup interesariuszy, którzy poszukują wiedzy na temat przyjaznego dla środowiska produktu, procesu spalania, który nie wywołuje negatywnych skutków środowiskowych, a także najlepszego sposobu wykorzystywania poszczególnych surowców. Jest to miejsce do pozyskania wiedzy odnośnie procesu ogrzewania domów, a także informacji o społecznej odpowiedzialności branży wydobywczej.

www.odpowiedzialnywegiel.pl