Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – Skanska

Metryka praktyki

Firma: Skanska S.A.,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Dokument źródłowy: Raport 2013

Inicjatywy branżowe są przykładami działań przyczyniających się do efektywniejszej realizacji ważnych z punktu widzenia branży założeń. Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie to inicjatywa skupiająca 8 dużych firm budowlanych: Bilfinger Infrastructure, Budimex, Hochtief Polska, Mostostal Warszawa, Mota-Engil Central Europe, Polimex Mostostal, Skanska i Warbud. Nadrzędnym celem przyświecającym działalności Porozumienia jest całkowite wyeliminowanie wypadków na polskich budowach. Aby to osiągnąć, zidentyfikowano i zdefiniowano 5 obszarów działania: wykwalifikowana siła robocza, szkolenia BHP, podwykonawcy, zarządzanie ryzykiem i kultura BHP. Członków Porozumienia łączą wspólne, wysokie standardy BHP. Wszystkie firmy-sygnatariusze zdecydowały także, że będą współpracować z podwykonawcami na podstawie identycznych wymagań odnośnie do BHP.

Dowiedz się więcej