Porady prawne pro bono

Metryka praktyki

Firma: Kancelaria CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Wsparcie organizacji pozarządowych
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Kancelaria CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm świadczy porady prawne pro bono na rzecz organizacji przyczyniających się do rozwoju polskiej kultury: Fundacji Krystyny Jandy na Rzecz Kultury, TR Warszawa oraz Muzeum Polin. Od kilkunastu lat kancelaria wspiera także Helsińską Fundację Praw Człowieka w ramach Programu Spraw Precedensowych, którego celem jest uzyskanie przełomowych wyroków zmieniających praktykę albo przepisy prawne w konkretnych kwestiach prawnych, budzących poważne wątpliwości z punktu widzenia ochrony praw człowieka.