Poradnik „TRANSformacja. Dobre praktyki włączające w miejscu pracy”

Metryka praktyki

Firma: Benefit Systems,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 5 - Równość płci

W 2022 r. przedstawicielka firmy Benefit Systems wzięła udział w serii warsztatów dla firm, które miały na celu stworzenie poradnika „TRANSformacja. Dobre praktyki włączające w miejscu pracy”, w ramach partnerstwa z Divercity+. Poradnik przeznaczony jest dla wszystkich pracowników firm, ale w szczególności dla obszaru HR, menedżerów, kierowników, w organizacjach inkluzywnych, dla których wartościami są: minimalizowanie wykluczenia osób niebinarnych i transpłciowych, a także edukacja i oswajanie z tym zagadnieniem, przeciwdziałanie niechęci do rekrutowania takich osób. Firma zaangażowała się w proces edukacji szerszego grona odbiorców, poprzez udział w tworzeniu poradnika przydatnego nie tylko w kontekście wiedzy o różnorodności i inkluzji w organizacji, ale także w przypadku, gdy do zespołu trafia osoba transpłciowa, niebinarna lub pracownik, który jest już od jakiegoś czasu w organizacji i dokonuje coming outu.