Poradnik ekologiczny „Kieruj się na EKO”

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Poradnik ekologiczny „Kieruj się na EKO” Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN, jest jednym z projektów zrealizowanych w ramach Strategii CSR 2015 – 2017 przez Biuro Ochrony Środowiska. Poradnik ma na celu wzbudzenie u kierowców świadomości z użytkowania pojazdów w sposób przyjazny dla całego środowiska.

Zbiór porad został opracowany i wydany na zlecenie Biura Ochrony Środowiska przy współpracy biura z Organizacją Odzysku INTERSEROH, która w imieniu PKN ORLEN realizuje na rzecz Spółki zobowiązania wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Więcej informacji: