Popularyzacja tematyki compliance, czyli przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez pacjentów – Polpharma

Metryka praktyki

Firma: Polpharma,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów
Dokument źródłowy: Raport 2010

Większość polskich pacjentów ma problemy z systematycznym przyjmowaniem leków, przestrzeganiem diety lub wymogów dotyczących stylu życia. Konsekwencją jest obniżenie skuteczności leczenia, a w niektórych wypadkach – zagrożenie życia czy nawet zgon. Wiąże się z tym także konieczność udzielania dodatkowych porad lekarskich, przeprowadzania dodatkowych badań diagnostycznych lub hospitalizacji, co pociąga za sobą ogromne koszty, szacowane na 6 miliardów zł rocznie.

Poprawa przestrzegania zaleceń terapeutycznych (z ang. compliance) to nie tylko szansa na skuteczniejsze leczenie wielu pacjentów, ale również oszczędności dla systemu opieki zdrowotnej. Założona przez Polpharmę Fundacja na rzecz Wspierania Rozwoju Farmacji i Medycyny to pierwsza instytucja w Polsce, która kompleksowo zainteresowała tym tematem.

W 2009 roku zagadnienie compliance zostało na stałe wpisane do programu Pharma Wiedzy, adresowanego do studentów, a realizowanego w formie cyklicznych konferencji naukowych. By lepiej zidentyfikować bariery utrudniające pacjentom stosowanie się do zaleceń lekarzy, a także czynniki motywujące pacjentów do przestrzegania terapii, Polpharma zleciła agencji Pentor przeprowadzenie badania ilościowego i jakościowego wśród lekarzy i pacjentów (1006 przebadanych osób).

Opublikowany w 2010 roku raport z badania „Polskiego pacjenta portret własny. Raport o przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych przez polskich pacjentów” wskazał kierunki dalszych działań. Fundacja postuluje przede wszystkim wprowadzenie zmian do programu nauczania studentów i absolwentów medycyny w zakresie komunikacji, motywacji, negocjacji z pacjentem. Raport z badania został rozpowszechniony w mediach. 4 tysiące egzemplarzy zostało przekazanych bezpośrednio lekarzom. Dodatek o compliance do „Medycyny po dyplomie” otrzymało 30 tysięcy osób. W konferencjach i zjazdach naukowych, w czasie których poruszano tę tematykę, uczestniczyło około 10 tysięcy osób. W ramach Pharmy Wiedzy w zajęciach o compliance wzięło udział około 300 studentów.