Popularyzacja regularnego dojazdu rowerem do pracy – POLPHARMA SA

Metryka praktyki

Firma: Polpharma,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Zrównoważony transport
Dokument źródłowy: Raport 2012

POLPHARMA popularyzuje regularne dojazdy rowerem do pracy. Jednym z najważniejszych elementów praktyki było umożliwienie pracownikom dojazdu rowerem bezpośrednio do stanowiska pracy, co wymagało inwestycji w budowę parkingów rowerowych na terenie firmy. Rozpoczęto od przeprowadzenia ankiety, by oszacować liczbę potencjalnych rowerzystów oraz miejsc parkingowych i ich lokalizacji. Finalnie zbudowano ponad 100 zadaszonych miejsc parkingowych w 9 lokalizacjach na terenie zakładu w Starogardzie, a także ok. 20 miejsc w Duchnicach i Sieradzu. Dla zapewnienia bezpieczeństwa rowerzystów zmniejszono dopuszczalną prędkość dla ruchu samochodów na terenie firmy do 20 km/h. Jako moment wdrożenia praktyki przyjęto pierwszy dzień wiosny. Każda osoba, która w tym dniu przyjechała rowerem, otrzymała nagrodę. Dodatkową motywacją był system nagród za regularne dojazdy. Każdy wjazd rowerem był zapisywany na karcie rejestracji czasu pracy. Osoba, która do końca czerwca zanotowała najwięcej wjazdów, otrzymała rower. Od lipca natomiast za każdy zarejestrowany wjazd pracownik otrzymuje złotówkę, którą może wymienić na nagrody w Systemie Kafeteryjnym My Benefit. Przeprowadzono także działania edukacyjne dla pracowników i społeczności lokalnej w zakresie bezpiecznej jazdy rowerem.