Popularyzacja honorowego kriwodawstawa

Metryka praktyki

Firma: Farm Frites Poland,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Fundacja Lęborskie Hospicjum Stacjonarne zwróciło się do firmy z zaproszeniem do współorganizacji akcji honorowego krwiodawstwa. Akcja „Każdy ma swój krwiobieg” była przeprowadzona przez Fundację Ultrakrew.

Na terenie firmy stanął autobus do poboru krwi, a w akcji wzięli udział również pracownicy sąsiadujących firm. Krew oddało 20 osób. Łącznie zebrano 9 litrów krwi.

Przed wydarzeniem na terenie firmy zorganizowano akcję promująca krwiodawstwo. Wzięli w niej udział pracownicy, którzy są honorowymi krwiodawcami.