Poprawa efektywności Polskich Banków Żywności

Metryka praktyki

Firma: Carrefour Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Wsparcie organizacji pozarządowych
Dokument źródłowy: Raport 2014

W ramach walki z marnotrawstwem żywności Fundacja Carrefour postanowiła przyznać Bankom Żywności grant na zakup samochodów-chłodni, aby świeże produkty, o krótkim terminie przydatności do spożycia mogły być odbierane, a następnie transportowane i dostarczane potrzebującym. Projekt Poprawa efektywności Polskich Banków Żywności poprzez zwiększenie liczby samochodów-chłodni polegał na zakupie samochodów-chłodni dla Banków Żywności w Chorzowie, Elblągu, Kielcach, Koninie, Łodzi i Rzeszowie, dzięki czemu masa przekazywanych potrzebującym produktów zwiększyła się o 50 ton. Grant na zakup pojazdów wyniósł 98 837 euro. Dodatkowo Carrefour Polska zachęca swoje sklepy do przekazywania żywności lokalnym Bankom Żywności i organizuje zbiórki w swoich sklepach. Podczas ostatniej akcji „Podziel się Posiłkiem” w sklepach Carrefour zebrano 23 934 kg żywności, a podczas Świątecznej Zbiórki Żywności 2014 – 43 882 kg.