Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce – PKN Orlen

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2006

„ORLEN. Bezpieczne drogi” to długofalowy program mający na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na polskich drogach. Jego realizację zaplanowano na 2 lata (2006–2008), z możliwością kontynuacji.

Współorganizatorem i partnerem społecznym programu jest Fundacja „Kierowca Bezpieczny”, zaś partnerami instytucjonalnymi są: Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytut Transportu Samochodowego i Fundacja Orlen Dar Serca. W ramach programu organizatorzy inspirują, pomagają w realizacji i nagradzają najlepsze inicjatywy, służące realnej poprawie bezpieczeństwa na drogach.

W roku 2006 w ramach programu wyemitowano w telewizji publicznej cykl materiałów pod tytułem „Eksperyment życie”, zrealizowane z udziałem Krzysztofa Hołowczyca przedstawiających zagrożenia wynikające z niezachowania zasad bezpiecznej jazdy.

Drugim elementem programu jest ogólnopolski Konkurs Inicjatyw Bezpieczne Drogi na najciekawszą i najskuteczniejszą lokalną inicjatywę na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach, z dorocznym finałem w formie uroczystej Gali Bezpieczeństwa.

Konkurs jest adresowany zarówno do organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, automobilklubów), jak i do szkół, uczelni, firm, jednostek samorządowych i osób fizycznych, a więc potencjalnie do wszystkich, którzy mogą społecznie działać na rzecz bezpieczeństwa drogowego.

Kryterium sukcesu I edycji Konkursu Inicjatyw BEZPIECZNE DROGI jest liczba oraz poziom nadesłanych zgłoszeń. Od 25 lipca do końca grudnia 2006 do Konkursu zgłoszono 247 zrealizowanych akcji na rzecz bezpieczeństwa, w tym 139 inicjatyw lokalnych, 58 regionalnych oraz 50 ogólnopolskich. Każda inicjatywa zgłoszona do Konkursu jest posiada własną podstronę na serwisie.

Propagowanie bezpiecznych zachowań na drodze skierowane jest również do pracowników ORLEN. Koncern posiada największą, pośród polskich firm, flotę samochodów. Usprawnienie zarządzania samochodami służbowymi oraz dążenie do zmniejszenia wskaźników ich wypadkowości jest elementem programu realizowanym wewnątrz firmy.