Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę – angażując lokalne społeczności w pomoc bezdomnym zwierzętom – TESCO Polska

Metryka praktyki

Firma: Tesco Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2011

Tesco Polska pamięta o bezdomnych zwierzętach. Od 3 lat firma dochody ze sprzedaży karmy marki własnej przekazuje wybranym przez internautów schroniskom dla zwierząt. Co roku nagradzanych jest 5 schronisk, które otrzymują wsparcie w wysokości średnio kilku tysięcy złotych. Ostatnia edycja akcji Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę trwała od 5 do 19 stycznia 2011 roku. Zainteresowanie było bardzo duże. W chęć niesienia pomocy zaangażowały się lokalne społeczności, wiele urzędów miast i gmin, które za pośrednictwem swoich kanałów komunikacji apelowały o głosy na schroniska z ich okolicy. Ogromny wkład w popularyzację akcji wnieśli internauci, wpisując na forach internetowych prośby o głosowanie na schroniska z ich miast. Oddano ponad 136 tysięcy głosów w ciągu 2 tygodni trwania akcji. Najwięcej głosów zebrały schroniska z Elbląga, Włocławka, Sosnowca, Zamościa i Zabrza. Każda z placówek otrzymała kwotę w wysokości 7492 zł.