#PomocDlaUkrainy

Metryka praktyki

Firma: PKO Bank Polski,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Pomoc dla Ukrainy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów

Od pierwszych chwil agresji Rosji na Ukrainę PKO Bank Polski zaangażował się w pomoc dla Ukrainy. Jako pierwszy bank w kraju zainicjował akcję #PomocdlaUkrainy i powszechną zbiórkę pieniędzy dla osób cierpiących z powodu wojny w Ukrainie. Zebrane środki trafiały bezpośrednio do wyspecjalizowanych organizacji w Polsce i Ukrainie, a przeznaczane były głównie na organizację transportu i zakwaterowania, zapewnienie pomocy medycznej, prawnej i psychologicznej oraz opiekę nad dziećmi i zaspokajanie innych bieżących potrzeb. Ponadto bank zaproponował Ukraińcom pomoc w korzystaniu z podstawowych usług bankowych na terenie Polski. Bankowi wolontariusze angażowali się w różne formy pomocy. W ciągu kilku dni od rozpoczęcia zbiórki na konto bankowej fundacji wpłynęły 3 mln zł, a bank do tej kwoty dołoży dodatkowe 3 mln zł. Łącznie w 2022 r. bank wraz ze swoją Fundacją przekazał na działania pomocowe dla uchodźców 12 mln zł z budżetu Fundacji, oraz 8 mln zł pochodzących z dobrowolnych wpłat na konto Fundacji. Bank otworzył dla Ukraińców 323 tys. rachunków w specjalnej ofercie. Jako jedyny w Polsce umożliwił również wymianę hrywny na złote po kursie ustalonym przez Narodowy Bank Ukrainy. W ramach programu 103 tys. obywateli Ukrainy dokonało wymiany 728 mln hrywien. Bank zapewnił też pomoc dla prawie 900 pracowników swojej ukraińskiej spółki Kredobank.