Pomoc z efektem W@W

Metryka praktyki

Firma: Grupa Pracuj,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2014

Pomoc z efektem W@W to program grantowy Grupy Pracuj adresowany do pracowników firmy, którzy we współpracy z wybraną organizacją pożytku publicznego mogli zgłaszać projekty do dofinansowania. W związku z tym, że Grupa Pracuj działa w obszarze wsparcia HR i rekrutacji, projekty miały być związane z szeroko pojętą edukacją, wspieraniem rozwoju zawodowego i odnalezieniem się na rynku pracy. Beneficjentami przedsięwzięcia były dzieci, młodzież szkolna, a także młode matki pragnące powrócić na rynek pracy. Łącznie zrealizowano 9 projektów.