Pomoc w wypełnianiu wniosków o bezpośrednie dopłaty do gruntów rolnych – Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Metryka praktyki

Firma: PZU,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004

184 agentów i pracowników PZU SA pomagało rolnikom prawidłowo wypełniać wnioski o bezpośrednie dopłaty do gruntów rolnych. Oddziały Okręgowe PZU SA w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie oddelegowały swoich agentów i pracowników na szkolenie w zakresie prawidłowego wypełniania wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Od 25 maja 2004 w każdym inspektoracie PZU SA w województwach podkarpackim, lubelskim i podlaskim rolnicy mogli uzyskać pomoc w tym zakresie. PZU nie pobierało opłat za porady udzielane rolnikom. Z pomocy największego polskiego ubezpieczyciela skorzystało prawie 900 osób.

 Akcja pomocy rolnikom trwała od 25 maja do 30 czerwca 2004 r. Z danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, że do Biur Powiatowych Agencji wpłynęły wnioski o wpis do ewidencji producentów oraz o przyznanie dopłat bezpośrednich od około 85% zarejestrowanych producentów rolnych.