Pomoc Ukrainie – zbiórka środków finansowych i pomoc rzeczowa.

Metryka praktyki

Firma: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Pomoc dla Ukrainy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Akcja pracownicza Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, przekształcona w ustrukturyzowane działanie, przyjęła 2 sposoby wsparcia. Jednym z nich było zbieranie pieniędzy na realizację potrzeb osób przybyłych do Krakowa. Wpłaty dokonywane przez pracowników oraz kooperantów spółki były zbierane na jednym koncie, a następnie zostały przekazane jednej z organizacji pomagającej uchodźcom. Drugim sposobem wsparcia była pomoc rzeczowa – zbiórka darów: nowych przedmiotów, odzieży i żywności, które przekazane zostały osobom poszkodowanym w konflikcie oraz mieszkańcom Ukrainy. W lutym 2022 r., zaraz po wybuchu konfliktu za naszą wschodnią granicą, pracownicy i zarząd MARR spontanicznie rozpoczęli wspieranie uchodźców z Ukrainy. Zaangażowanie dotyczyło zarówno pracowników, którzy przekazali pieniądze i zakupili wiele potrzebnych przedmiotów, jak i zasobów spółki, która na potrzeby akcji udostępniła samochód dostawczy oraz przestrzeń magazynową w jednym ze swoich obiektów. Dodatkowo poprzez kanały informacyjne Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego przekazywane były zainteresowanym kontakty do osób i organizacji, które odpowiedzialne są za pomoc w tej drastycznej dla uchodźców sytuacji. Osoby odpowiedzialne za informację zadbały o to, aby przekazywane informacje były rzetelne i sprawdzone.