Pomoc Ukrainie

Metryka praktyki

Firma: Deloitte,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Pomoc dla Ukrainy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
- Cel 2 - Zero głodu

Od pierwszego dnia rosyjskiej agresji Deloitte Polska zaangażowało się w pomoc Ukrainie i wspierało obywateli ukraińskich. Utworzony został zespół zarządzania kryzysowego, który organizował pomoc w 3 obszarach: pomoc pracownikom Deloitte Ukraina, pomoc NGO organizującym pomoc humanitarną w Polsce, Ukrainie i krajach CE za pośrednictwem Fundacji Deloitte, koordynacja wolontariatu pracowniczego. Efektem była pomoc 437 osobom w przesiedleniu z obszarów ogarniętych wojną oraz wsparcie ich w znalezieniu zakwaterowania. Prawie 500 pracowników zaangażowało się w różne akcje pomocy, przeprowadzając ponad 50 oddolnych inicjatyw. Fundacja Deloitte współpracowała z 22 NGO w organizacji pomocy humanitarnej dla blisko 10 tys. uchodźców na terenie Ukrainy, Polski, Litwy, Łotwy, Rumunii, Czech i Słowacji. Wspólnie udało się wesprzeć m.in. Dom Ukraiński Fundacji Nasz Wybór, zakupić tira z wyposażeniem medycznym dla szpitali w Ukrainie we współpracy z Fundacją Zarys oraz zorganizować spotkania dla 1200 dzieci z Ukrainy w ośrodkach recepcyjnych i świetlicach z Dr Clown.