Pomoc Ukrainie

Metryka praktyki

Firma: Grupa PBI,
Branża:
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Pomoc dla Ukrainy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Grupa PBI nie pozostała obojętna na los Ukraińców po wybuchu wojny w lutym 2022 r. Zarządy spółek podjęły decyzję o wsparciu finansowym poprzez przekazanie środków pieniężnych w wysokości 50 000,00 USD na rzecz organizacji Batalion Medyczny Szpitalnicy skupiającej wolontariuszy, którzy udzielają pierwszej pomocy medycznej na linii frontu. Inną formą pomocy było użyczenie środków transportu do przewożenia pomocy rzeczowej z miejsc lokalnych zbiórek do baz bezpośredniej pomocy uchodźcom przy granicy z Ukrainą. Pracownicy Grupy PBI w ramach wolontariatu również podjęli inicjatywę zbiórki najniezbędniejszych rzeczy, w tym: śpiworów, mat, leków, materiałów opatrunkowych i medycznych.