Pomoc Ukrainie

Metryka praktyki

Firma: LUX MED,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Pomoc dla Ukrainy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Grupa LUX MED w niespełna 48 godzin od wybuchu wojny wprowadziła pakiet Pomoc dla Ukrainy, oferując pomoc medyczną dla uchodźców. Następnie wprowadzony został program wsparcia medycznego i zawodowego dla uchodźców, oparty na 3 filarach: pomocy doraźnej, leczeniu szpitalnym i rozwoju zawodowym. W ramach pomocy medycznej w ponad 270 centrach medycznych na terenie całego kraju świadczone są bezpłatne usługi medyczne. Pacjenci mogą kontynuować np. leczenie onkologiczne czy skorzystać ze specjalistycznej pomocy okulistycznej lub ortopedycznej w 14 szpitalach Grupy LUX MED. Grupa koordynuje także duży punkt medyczny w Ptak Warsaw Expo. W budynku hotelu Marriott w Warszawie stworzyła Centrum Medyczne dla Uchodźców, gdzie zatrudniony został personel medyczny z Ukrainy. Projekt jest finansowany przez firmę Bupa, właściciela Grupy LUX MED. Do tej pory Grupa LUX MED wsparła ponad 166 tys. osób, realizując ponad 300 tys. usług medycznych. Działania realizowane są głównie przez Fundację LUX MED im. dr Joanny Perkowicz.