Pomoc Ukrainie

Metryka praktyki

Firma: Grupa Sanofi,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Pomoc dla Ukrainy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Sanofi rozpoczęło program pomoc Ukrainie kierowany do kolegów i koleżanek z ukraińskiej filii Sanofi. W jego ramach wysyłano zapasy leków dla pacjentów w ukraińskich szpitalach oraz organizowano transport i zakwaterowanie dla przekraczających granicę pracowników Sanofi. Pracownicy w Polsce komunikowali potrzeby pomocowe przez kanały w aplikacji MS Teams, tak by odpowiadać na konkretne potrzeby rodzin z Ukrainy. Powstała też grupa opiekunów buddies, którzy pomagali kolegom z Ukrainy oraz ich rodzinom w zorganizowaniu pobytu w Polsce. Udało się pomóc ponad 40 rodzinom z Ukrainy.