Pomoc uchodźcom

Metryka praktyki

Firma: Credit Suisse,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Pomoc dla Ukrainy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Credit Suisse Poland zaangażowało się w pomoc uchodźcom w związku z wybuchem wojny w Ukrainie i zorganizowało wsparcie dla pracowników Credit Suisse z Ukrainy oraz ich rodzin. Firma zachęcała także innych do pomocy humanitarnej. Pracownicy firmy pochodzenia ukraińskiego otrzymali dodatkowe wsparcie finansowe i uzyskali pomoc w sprowadzeniu swoich rodzin do Polski. Mogli również liczyć na dodatkowe dni wolne i wsparcie psychologiczne. Uruchomiony został program poleceń pracowniczych, którego celem było zatrudnienie osób z Ukrainy. Firma zachęcała pracowników do przeznaczenia swoich charity days na pomoc uchodźcom. W pomoc zaangażowało się ponad 160 pracowników, a firma przekazała ponad 520 tys. zł wsparcia finansowego.