Pomoc uchodźcom z Ukrainy

Metryka praktyki

Firma: Famur,
Branża: Przemysł ciężki,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Pomoc dla Ukrainy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
- Cel 2 - Zero głodu
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Firma FAMUR zaangażowała się w działania mające na celu pomoc uchodźcom z Ukrainy. 80 uchodźców z Ukrainy znalazło dom dzięki pomocy pracowników Grupy Famur, zorganizowano pomoc w transporcie rodzin pracowników z Ukrainy. Firma wzięła udział w zbiórce na rzecz dzieci z domu dziecka, które trafiły do ośrodka w Gliwicach, oraz przeprowadziła zbiórkę żywności i medykamentów na rzecz ośrodka w Tarnopolu. Udostępniła także lokal na magazyn dla uchodźców, który funkcjonował jako sklep społeczny, prowadzony przez Stowarzyszenie Mieszkańcy dla Katowic. W sklepie wolontaryjnie udzielali się pracownicy firmy, a firma w formie darowizny przekazywała do niego żywność i środki higieniczne.