Pomoc Seniorom w czasie pandemii

Metryka praktyki

Firma: KGHM Polska Miedź,
Branża: Przemysł ciężki,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Dobry sąsiad
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 2 - Zero głodu
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

W czasie izolacji i wyzwań związanych z pandemią i ochroną zdrowia osób starszych KGHM zaoferowała kompleksowe działania pomocy seniorom. KGHM zaangażowała NGO, samorządy, domy pomocy społecznej, szkoły i przedszkola, a pośrednio setki wolontariuszy, którzy rozdawali na Dolnym Śląsku żywność, pakiety ochronne, poradniki i wspierali dobrym słowem tych, którzy ten trudny czas odczuli najbardziej dotkliwie, czyli osoby starsze. Seniorów wspierano także przed Bożym Narodzeniem, z okazji Dnia Babci i Dziadka, w Tłusty Czwartek i z okazji Dnia Kobiet. Uruchomiono lawinę dobra: przedszkolaki malowały laurki, młodzież szkolna nagrywała filmy i wypisywała ręcznie życzenia na liścikach, wolontariusze pakowali i roznosili paczki. Zorganizowane przez KGHM kilkadziesiąt akcji na przełomie 2020 i 2021 r. pokazały międzypokoleniową solidarność. Pomoc objęła co najmniej 34 tys. seniorów, a niebagatelna kwota pomocy w wys. 520 tys.